CÔNG TRÌNH
THÔNG TIN CÁC CÔNG TRÌNH
Tên dự án   Dự án Bảo tàng mỹ thuật Đà Nẵng
Chủ đầu tư  
Địa chỉ 78 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Đơn vị cung cấp vật tư Hợp tác xã gạch không nung Hiệp Hưng
Quy mô dự án 3 tầng
Diện tích xây dựng 1.185,5m2
Loại gạch sử dụng Gạch không nung đặc
Tổng diện tích 1.185.5m2

 

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN KHÁC