CÔNG TRÌNH
THÔNG TIN CÁC CÔNG TRÌNH
Tên dự án   Dự án chung cư căn hộ cao cấp The - Legent
Chủ đầu tư Công ty Đại Việt Trí Tuệ
Địa chỉ 109 Nguyễn Tuân
Đơn vị cung cấp vật tư Hợp tác xã gạch không nung Hiệp Hưng
Quy mô dự án 1 tòa căn hộ và 1 tòa nhà văn phòng
Diện tích xây dựng 6.000m2
Loại gạch sử dụng gạch không nung đặc
Tổng diện tích 6.000m2

 

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN KHÁC