CÔNG TRÌNH
THÔNG TIN CÁC CÔNG TRÌNH
Tên dự án   Tượng đài anh hùng liệt sĩ Hoà Khánh Nam - Đà Nẵng
Chủ đầu tư  
Địa chỉ P. Hòa Khánh Nam, Đà Nẵng
Đơn vị cung cấp vật tư Hợp tác xã gạch không nung Hiệp Hưng
Quy mô dự án  
Diện tích xây dựng  
Loại gạch sử dụng Gạch không nung đặc
Tổng diện tích  

 

 

CÔNG TRÌNH DỰ ÁN KHÁC