LIÊN HỆ
LIÊN HỆ  

HỢP TÁC XÃ GẠCH KHÔNG NUNG HIỆP HƯNG

   Cụm CN Ấp 5, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
  02353 774 777    FAX: 02353 747 999
   0935 646 656
   htxhiephung@gmail.com
THÔNG TIN LIÊN HỆ