SẢN PHẨM
SẢN PHẨM CHÍNH  
Kích Thước: (100x190x390)mm
Khối lượng: 10kg/ viên
Giá: Liên hệ
Kích Thước: (150x190x390)mm
Khối lượng: 15kg/ viên
Giá: Liên hệ
Kích Thước: (95x135x190)mm
Khối lượng: 6kg/ viên
Giá: Liên hệ
Kích Thước: (190x190x390)mm
Khối lượng: 20
Giá: Liên hệ
Kích Thước: (95x135X190)mm
Khối lượng: 4kg/ viên
Giá: Liên hệ
Kích Thước: (55x90x190)mm
Khối lượng: 2kg/viên
Giá: Liên hệ
Kích Thước: (75x115x175)mm
Khối lượng: 2.5kg/ viên
Giá: Liên hệ